अछाम जिल्लावाट प्रसारणमा रहेको रेडियो “Radio Bannigadhi 93.4 MHz ” को अनलाईन रेडियो प्रसारण सेवा www.radiobannigadhi.org.np को भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा बन्द गरिएको छ ।
थप जानकारिका लागी i-Tech Nepal को लेखा शाखा +९७७-१-४२२१४६६ वा +९७७-१-४२१२६१३ मा सम्पर्क गर्नु होला ।

धन्यवाद !!!